RegistreerLog in

Gelieve in te loggen of u te registreren om toegang te krijgen tot onze extranet.

Menu

Gelieve in te loggen of u te registreren om toegang te krijgen tot onze extranet.

search

Disclaimer

MY IP Solution BVBA besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.myipsolution.be. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. MY IP Solution BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van de inhoud of het gebruik van deze site. Dit geldt ook voor sites waar naar wordt verwezen.

Privacy

De via deze site binnengekomen e-mail wordt vertrouwelijk behandeld door MY IP Solution. De persoonsgegevens die u opgeeft, worden uitsluitend voor het doel gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Copyright

MY IP Solution behoudt het auteursrecht op de via de internetsite van MY IP Solution verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van MY IP Solution openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan na schriftelijke goedkeuring.